FANDOM


Choć wciąż nie mamy wiele informacji na temat metod stosowanych przez Ben-Hassrath, nasi agencji dowiedzieli się sporo o ich hierarchii i strukturach dowodzenia. Ściśle ujmując, nad wszystkimi członkami sprawuję władzę Ariqun, toteż należałoby ich uznać za kapłanów. Qunari dzielą wszystkie działania podejmowane przez Ben-Hassrath na trzy różne kategorie: „niebezpiecznego celu”, „niebezpiecznych czynów” i „niebezpiecznych pytań”. Trzech kapłanów tworzy mini-triumwirat, który steruje wszystkimi operacjami, a każdy z kapłanów nadzoruje działania w ramach jednej kategorii. Obecnie prowadzimy misje w celu identyfikacji przywódcy sekcji „niebezpiecznych pytań”, który według naszych obserwacji zajmuje się większością działań wywiadowczych i misji sabotażowych qunari. Sekcja „niebezpiecznych czynów” to służba bezpieczeństwa, a jej agencji prawie nigdy nie opuszczają terytorium kontrolowanego przez qunari, chyba że ścigają zbiegów. Najczęściej mieliśmy styczność z sekcją „niebezpiecznego celu”.

Na jej czele stoi kapłanka zwana Viddasalą lub „nawracającą na nowy cel”. Zajmuje się ona kaptowaniem obcokrajowców, reedukacją dysydentów wśród qunari oraz gromadzeniem magii i poddawaniem jej kwarantannie. Jednym słowem - wszystkim, co według definicji qunari stanowi zagrożenie dla nich samych lub innych.

Nasze próby przeniknięcia do obozów „reedukacyjnych” qunari przeważnie kończyły się niepowodzeniem. Ben-Hassrath potrafią świetnie rozpoznawać naszych agentów wśród nawracanych. Większość szpiegów odsyłają, uraczywszy jakimś stwierdzeniem na temat swojej wyższości, a o nielicznych, którzy zostali zatrzymani w jednym z ośrodków „viddathlok”, wszelki słuch zaginął. Postanowiliśmy więc zamiast tego zdwoić wysiłki w celu zlokalizowania i zinfiltrowania jednego z ośrodków kwarantanny magii, zwanych „darvaarad”.

Pionierka

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki