FANDOM


Antaam (w qunlat: „ciało”) – militarna gałąź qun dowodzona przez arishoka. Armia jest oczyma, uszyma, nogami, rękoma i dłońmi metaforycznej istoty, na którą składa się cały lud. Dla wyznawców qun armia jest wszystkim tym, co potrzebne do komunikowania się ze światem – jako że do innych krajów wysyłani są właśnie żołnierze, dlatego większość mieszkańców Thedas błędnie zakłada, że wszyscy qunari są wojownikami. Według qun prawdziwym żołnierzem może być tylko mężczyzna, w związku z czym w Antaamie służą tylko oni. Kobieta utożsamiająca się z płcią męską, posiadająca talent do walki i oddana w boju może dołączyć do Antaamu jako aqun-athlok i będzie traktowana na równi z osobnikami, którzy urodzili się jako mężczyzna i postrzegana jako mężczyzna.

Każdy qunari otrzymuje narzędzie odzwierciedlające jego rolę w społeczeństwie – w przypadku żołnierzy jest to broń dowolnego rodzaju. Jeżeli wojownik zgubi swoje narzędzie, przez pozostałych uznany zostanie za pozbawionego duszy i stracony na oczach Antaamu. Qunari otaczają swoje narzędzie wielką czcią, traktując jako fragment duszy, dlatego po śmierci wojownika jego broń może zostać zabrana jako wyraz szacunku dla niego.

Obowiązki Edytuj

Celem Antaamu jest gromadzenie informacji wywiadowczych i tropienie wszystkiego, co mogłoby zagrozić qun, jak również chronienie jego wyznawców, artefaktów i technologii.

Gałęzią Antamuu stanowiącego straż przednią qunari jest Beresaad, którego przedstawiciele wyruszają do innych krajów w celu zebrania odpowiedzi na pytania zadawane przez arishoka.

Zadaniem Taarbas jest odnajdywanie i odzyskiwanie broni poległych qunari.

Jedną z największych wartości qun jest pracowanie nad doprowadzeniem się do perfekcji, dlatego qunari nie darzą zaufaniem osobników niewiedzących, kim tak naprawdę są. Zadaniem arvaarad jest polowanie na tal-vashoth i bas, czyli osób, które nie zostały jeszcze „oświecone”. Sprawują również kontrolę nad saarebasami, czyli magami, którzy mogą zostać opętani przez demony, w związku z czym mogą być uznani za odpowiednik templariuszy w społeczności qunari.

Jeżeli saarebas przebywał poza swoim karataamem, grupą kilku trzymanych razem magów, uważa się, że mógł zostać spaczony. W takim przypadku zarówno mag, jak i wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, zostają zabici.

Ważni członkowie Edytuj

Rangi Edytuj

  • Karasten – dowódca piechoty
  • Arvaarad – qunari pilnujący saarebasów i polujący na tal-vashoth
  • Sten – dowódca plutonu piechoty, straż przednia
  • Karasaad – ranga żołnierza
  • Karashok – żołnierz piechoty
  • Ashaad – wojownik walczący na dystans
  • Taarbas – osoba odzyskująca bronie poległych qunari
  • Saarebas – magowie